Proteiner – livsviktig for at kroppen skal fungere normalt!

Bare i menneskekroppen finnes det rundt 1 million ulike proteiner. Proteiner har en sentral rolle i kroppen og fungerer blant annet som byggesteiner og er helt avgjørende for å danne skjellet, organer, vev og muskler for å nevne noe. Proteiner bidrar også til å beskytte kroppen samt ødelegge uønskede virus og bakterier, og er således svært viktig for immunforsvaret vårt.

Det er essensielt at kroppen vår klarer å fordøye og bryte ned proteinene, slik at den tar til seg næringen den trenger på en best mulig måte. Dette skjer i all hovedsak ved hjelp av kroppens tarmer, og av den grunn er det viktig å ha en tarm i balanse som faktisk klarer denne oppgaven. Dessverre viser det seg at veldig mange nordmenn har en ubalansert tarm, og over 25% av befolkningen har også plager direkte relatert til tarmen. I svært mange tilfeller klarer ikke helsevesenet å stadfeste hva dette kommer av, og mange får dermed diagnosen IBS (irritabel tarmsyndrom). Felles for disse er at de gjerne reagerer på ulike matvarer, slik at man opplever ulike former for plager knyttet til mage og tarm. Dette er noe som igjen bidrar til å redusere livskvaliteten betraktelig.

Proteiner består av en rekke mindre bestanddeler som heter aminosyrer. For at kroppen skal kunne produsere proteiner på egenhånd, er den avhengig av tilførsel av enkelte aminosyrer, da kroppen kun klarer å produsere 12 av de 20 nødvendige aminosyrene. De mindre, men like fullt livsviktige proteinene, inneholder færre aminosyrer enn de store proteinene, og disse kalles gjerne for peptider.

Peptider tas opp av tarmen på en bedre og langt raskere måte enn hva som er tilfelle med større proteiner, men det avhenger som nevnt av at tarmen din faktisk klarer å ta til seg dette på rett måte. Det er derfor viktig å sørge for å ha en balansert tarm. Det gir både bedre næringsopptak og fordøyelse, som i seg selv kan gi en rekke fordeler, men også mindre mage og tarmrelaterte plager.

Proteinkilder som inneholder tilstrekkelig av alle de essensielle aminosyrene kaller vi fullverdige proteiner. Dette finner vi hovedsakelig i animalske matvarer som kjøtt, fisk, egg og melk. Spesielt fisk har vist seg å inneha proteiner av svært høy kvalitet.